Susanne Stange

Dit project gaat over de AOW leeftijd. Uit onderzoek is gebleken dat de AOW leeftijd voor verschillende beroepen niet haalbaar is. Hierbij gaat het voornamelijk om de lager opgeleiden. Zij hebben fysiek zwaar werk en beginnen op jonge leeftijd met werken. Zij werken meer dienstjaren maar krijgen minder pensioen dan hoger opgeleiden.

De onderwerpen die Susanne fotografeert hebben te maken met een verzet tegen de norm. Het dorp waarin zij leeft en is opgegroeid wordt gebruikt als uitvergroting van de samenleving. Het is een plek waar dingen zijn zoals ze zijn en niet zullen veranderen. Haar beelden zijn een balans tussen tragedie en komedie.