Katarzyna Roguska

VERWEVEN LEVEN – een verhaal over samenleven en verbondenheid

De Japanse duizendknoop is de meest gehate invasieve plant in de westerse wereld. Door haar ongeremde groei en sterke wortels veroorzaakt ze economische en ecologische schade. Oorspronkelijk komt ze uit Japan waar ze in balans groeit en bekend staat als een geneeskrachtige plant.
De rampzalige transformatie van de Japanse duizendknoop, is veroorzaakt door het verstoren van de verbondenheid met de natuurlijke leefomgeving die plantenlevens kenmerkt, verstoring die door de mens is veroorzaakt. Een waardevolle plant is een destructieve plaag geworden, een plant die geneest is verworden tot een plant die verstikt en kapot maakt.

De kloof tussen mens en natuur wordt steeds groter, kunnen we nog op tijd inzien dat we allemaal deel uitmaken van hetzelfde ecologische web? Hoe belangrijk is voor een mens de verbondenheid met zijn leefomgeving? Een van de grootste uitdagingen van onze tijd is dat mensen zichzelf moeten gaan zien als deel van het geheel.

Als fotograaf ligt mijn focus op de onlosmakelijke, feitelijke en metaforische banden die planten, ecosystemen en mensen verbinden. De wildheid van de natuur hebben we nodig als tegenhanger voor onze waanzinnige drang om de wereld naar onze hand te zetten. We leven in een tijd die een beslissende wending zou kunnen aannemen, namelijk afscheid nemen van een periode van hyperdominantie.

Ik volg, observeer en leg vast door het gebruik van verschillende media. In het begin van mijn onderzoek focus ik me op de feiten en verzamel ik veel informatie vanuit allerlei bronnen om vervolgens steeds meer het intuïtieve proces in te gaan. Door het verzamelen, stapelen en
samenvoegen zoek ik naar nieuwe verbindingen, letterlijk en figuurlijk om een nieuw beeld met een bredere betekenis te scheppen.